Арт инициативи

Dear Voronoi

Георгий Вороной е математик, роден през 19-ти век в Украйна. Най-важното му постижение е това, което сега наричаме диаграма на Вороной.

Докато диаграмите на Вороной имат приложение в най-различни области на изследване, те по всяка вероятност са един от основните градивни елементи на компютърно генерираната графика (заедно с Гаусовата дистрибуция, Пърлин шума и триангулацията на Делоне, всички от които са широко използвани за генериране на проекта). Диаграмите често се използват за генериране на натурално изглеждащи терени, клетъчни организми и животински десени.

В проекта си "Dear Voronoi" изследвам друго, по-неестествено свойство на диаграмите на Вороной - начинът по-който ясно разграничават пространството и склонността им да предизвикват чувство на празнота и изолация.

Проектът идва в момент, когато думи като „изолация“ или дори „социално дистанциране“ се използват ежедневно поради пандемията, която преживяваме и въпреки че е възможно да бъдат търсени някакви паралели, проектът се занимава със социални проблеми, предшестващи пандемията – проблеми като ефектите на социалните медии върху човешката комуникация, нарастващото неравенство в доходите и тенденцията на монополизация на дигиталната икономика.

Тъй като много хора говорят за начинът, по който Web 2.0 и социалните медии, обединяват и ни помагат да общуваме ефективно, имах за цел да визуализирам добре проучените им субпродукти, които ни разделят – идеята за filter bubbles и echochambers – явления, отговорни за безпрецедентна радикализация, която доведе до неуспешен опит за държавен преврат в страната, за която се приема за лидер на свободния свят, конспиративни теории като QAnon и flat Earth и зачестилият тормоз над малцинства, включително в собствената ни държава.

В опит да визуализирам тези идеи, човешките фигури са или напълно изолирани в личния си полигон, или в малките in-groups, разделени тотална празнина, лишаваща ги от всяка възможност за истинско човешко общуване и съпричастност към социалния друг.

За да се улови усещането за отчуждение и несправедливост, следствие от съвременни технологии, монополизирани от няколко силно противоречиви корпорации, и двата триптиха бяха напълно алгоритмично генерирани без никаква човешка намеса.

Павел Лефтеров

Dear Voronoi

image image image

Dear Gauss

image image image