Арт инициативи

Опити

Изложбата включва творби на проф. д-р Стефан Алтъков, преподавател в катедра „Визуални изкуства“, Факултет по науки за образованието и изкуствата, СУ „Св. Климент Охридски“.

Избраните произведения, наречени от самия автор „Опити“, съответстват на търсенията на Стефан Алтъков през последните години. Търсения разнопосочни, що се отнася до материали, техники и изразни средства и същевременно последователни, обединени от основната концепция на, може да се каже, цялото му досегашно творчество. Една от най-ярко очертаните линии, маркираща съзнателно избрана посока в работата му, води към превъплъщенията на двойката слово-образ, на което се дължи както органичната спойка в произведенията от циклите „Рисунки“ и „Цитати“, така и контраста, дразнещата предизвикателност в „Думи на баба и дядо“ 1, 2, 3 и „ Sic Transit Gloria Mundi“ 1, 2, 3. Друга отчетлива линия бележи сложно развиващите се връзки минало – настояще, субект – обект, разум – интуиция, трансцендентно – веществено в творбите „Каква полза за човека…“, „Всичко прекрасно е рядко“, „По Джаксън Полък“, „По Конфуций“, „По Г. А.“ и др. В повечето случаи двете линии се преплитат, взаимодействат, добавят подтекст, разкриват състояния, създават усещания, които рефлектират върху самата живописна материя – понякога усложнена, „тежка“, тъмна, наситена със значения, напр. в творбите от серията „По Пророкът на Халил Джубран“; друг път излъчваща яснотата и чистотата на първичен символ – в творбите от цикъла „Въздух, вода, земя, огън“. Както стилизираните, знакови изображения, така и абстрактните образи в контекста на различните творби маркират всеобщия процес на житейски трансформации: от един начин на светоусещане към друг; от времевите параметри на една епоха към тези на друга; от индивидуалното към общовалидното и обратното; от една знакова система в друга. Изпълнената с противоречия материя за Стефан Алтъков е изходната суровина, от която той организира балансирания свят на всяко свое произведение – хармонично, с ясно определена форма и конкретно послание – интуитивно воден от идеята, че в основата си и най-сложните явления са свързани с изначално прости, разбираеми природни и общочовешки закони, а понятията „традиционно“ и „ново“ губят очертанията си, за да бъдат обединени.

Проф. д.н. Лаура Димитрова

image image image image