Арт инициативи

Дървото на живота днес и утре

В традиционните представи дървото на живота е символ на правилно подредения и организиран по божествените и природни закони човешки свят. Сега нашият свят е различен. Затова основните въпроси, които проектът поставя са: В какво се превръща дървото на живота днес и какво би било утре.

В проекта "Дървото на живота днес и утре“ участват преподаватели и студенти от СУ "Св. Климент Охридски", България; ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Националната художествена академия, България; Академията за изкуства "Владислав Стшемински", Лодз, Полша; Университет "Св. св. Кирил и Методий", Скопие, С. Македония; Нишки университет, Сърбия; Университет "Онсекиз Март", Чанаккале, Турция; Университет на Източно Сараево, Требине, Р. Сръбска.

Списък с участници

 • проф. д-р Стефан Алтъков, СУ "Св. Климент Охридски"
 • проф. дн Лаура Димитрова, СУ "Св. Климент Охридски"
 • проф. д-р Бисера Вълева, СУ "Св. Климент Охридски"
 • проф. д-р Орлин Дворянов, СУ "Св. Климент Охридски"
 • проф. Буян Филчев, СУ "Св. Климент Охридски"
 • проф. Марек Сак, Академия за изкуства "Владислав Стшемински", Лодз
 • академик д-р Фехим Хускович, професор в Университет "Св. св. Кирил и Методий", Скопие
 • проф. Мирон Мутаович, Нишки университет
 • проф. Слободан Радойкович, Нишки университет
 • проф. д-р Владимир Аврамов, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"
 • доц. д-р Анна Цоловска, СУ "Св. Климент Охридски"
 • доц. д-р Мая Димчева, СУ "Св. Климент Охридски"
 • доц. д-р Мариета Конова, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"
 • доц. д-р Снежина Бисерова, СУ "Св. Климент Охридски"
 • доц. д-р Марина Теофилова, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"
 • доц. д-р Добрин Атанасов, СУ "Св. Климент Охридски"
 • гл. ас. д-р Венцислава Стоянова, СУ "Св. Климент Охридски"
 • гл. ас. д-р Анастасия Тонкова, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"
 • гл. ас. д-р Красимира Дренска, СУ "Св. Климент Охридски"
 • ас. д-р Николета Иванова, СУ "Св. Климент Охридски"
 • ас. д-р Цвета Петрова, СУ "Св. Климент Охридски"
 • ас. д-р Веселин Симеонов, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"
 • ас. д-р Юлиан Станкулов, Националната художествена академия
 • д-р Майа Антова, СУ "Св. Климент Охридски"
 • преподавател Марио Конов, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"
 • преподавател Вахид Новрузов, Университет "Онсекиз Март", Чанаккале
 • инспектор Милка Белева, СУ "Св. Климент Охридски"
 • Бисер Евлогиев, докторант с научен ръководител доц. Мариета Конова, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"
 • Марина Александрова, докторантка с научен ръководител проф. Стефан Алтъков, СУ "Св. Климент Охридски"
 • Пламен Кондов, докторант под ръководството на проф. Владимир Аврамов, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"
 • Павел Лефтеров, докторант с научен ръководител проф. Стефан Алтъков, СУ "Св. Климент Охридски"
 • Ива Донкова, студентка под ръководството на доц. Мариета Конова, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"
 • Зоранa Миличевич, студентка под ръководството на проф. Сево Пекович, Университет на Източно Сараево, Требине
 • Милица Лойович, студентка под ръководството на проф. Сево Пекович, Университет на Източно Сараево, Требине
 • Невена Косович, студентка под ръководството на проф. Желка Момиров, Университет на Източно Сараево, Требине
 • Николина Милованович, студентка под ръководството на проф. Желка Момиров, Университет на Източно Сараево, Требине
 • Теофил Окилевич, студентка под ръководството на проф. Желка Момиров, Университет на Източно Сараево, Требине
 • Соня Белош, студентка под ръководството на проф. Джордже Арнаут, Университет на Източно Сараево, Требине
 • Йелена Милович, студентка под ръководството на проф. Джордже Арнаут, Университет на Източно Сараево, Требине
 • Максим Томович, студент под ръководството на проф. Джордже Арнаут, Университет на Източно Сараево, Требине
 • Миролюб Митович, студент под ръководството на проф. Джордже Арнаут, Университет на Източно Сараево, Требине
 • Никола Томич, студент под ръководството на проф. Джордже Арнаут, Университет на Източно Сараево, Требине
 • Саша Пешикан, студент под ръководството на проф. Джордже Арнаут, Университет на Източно Сараево, Требине
 • Тамара Перушинович, студентка под ръководството на проф. Джордже Арнаут, Университет на Източно Сараево, Требине
 • Тияна Матович, студентка под ръководството на проф. Джордже Арнаут, Университет на Източно Сараево, Требине
 • Кристиана Цветкова, студентка под ръководството на проф. Стефан Алтъков, СУ "Св. Климент Охридски"
 • Ина Ангелова, студентка под ръководството на проф. Стефан Алтъков, СУ "Св. Климент Охридски"
 • Анелия Мушникова, студентка под ръководството на доц. Анна Цоловска и ас. Николета Иванова, СУ „Св. Климент Охридски“
 • Валентин Панайотов, студент под ръководството на доц. Анна Цоловска и ас. Николета Иванова, СУ „Св. Климент Охридски“
 • Венера Атанасова, студентка под ръководството на доц. Анна Цоловска и ас. Николета иванова, СУ „Св. Климент Охридски“
 • Владислав Потапенко, студент под ръководството на доц. Анна Цоловска и ас. Николета Иванова, СУ „Св. Климент Охридски“
 • Галислав Асенов, студент под ръководството на доц. Анна Цоловска и ас. Николета Иванова, СУ „Св. Климент Охридски“
 • Георги Георгиев, студент под ръководството на доц. Анна Цоловска и ас. Николета Иванова, СУ „Св. Климент Охридски“
 • Георги Донков, студент под ръководството на доц. Анна Цоловска и ас. Николета Иванова, СУ „Св. Климент Охридски“
 • Диана Кирова, студентка под ръководството на доц. Анна Цоловска и ас. Николета Иванова, СУ „Св. Климент Охридски“
 • Елизабет Иванова, студентка под ръководството на доц. Анна Цоловска и ас. Николета Иванова, СУ „Св. Климент Охридски“
 • Ина Ангелова, студентка под ръководството на доц. Анна Цоловска и ас. Николета Иванова, СУ „Св. Климент Охридски“
 • Кристиян Атанасов, студент под ръководството на доц. Анна Цоловска и ас. Николета Иванова, СУ „Св. Климент Охридски“
 • Милослав Георгиев, студент под ръководството на доц. Анна Цоловска и ас. Николета Иванова, СУ „Св. Климент Охридски“
 • Росица Пасева, студентка под ръководството на доц. Анна Цоловска и ас. Николета Иванова, СУ „Св. Климент Охридски“
 • Стиляна Караджова, студентка под ръководството на доц. Анна Цоловска и ас. Николета Иванова, СУ „Св. Климент Охридски“
 • Тиен Чън, студентка под ръководството на доц. Анна Цоловска и ас. Николета Иванова, СУ „Св. Климент Охридски“
 • Яна Ким, студентка под ръководството на доц. Анна Цоловска и ас. Николета Иванова, СУ „Св. Климент Охридски“
 • Сам Чой, студентка под ръководството на доц. Анна Цоловска и ас. Николета Иванова, СУ „Св. Климент Охридски“
 • Юджин Чой, студент под ръководството на доц. Анна Цоловска и ас. Николета Иванова, СУ „Св. Климент Охридски“
 • Йордан Кечев, студент под ръководството на проф. Стефан Алтъков, СУ "Св. Климент Охридски".
 • Люси Бърдарова, студентка под ръководството на ас. Юлиан станкулов, Национална художествена академия
 • Симона Павлова, студентка под ръководството на ас. Юлиан станкулов, Национална художествена академия
 • Анна Чифудова, студентка под ръководството на ас. Юлиан станкулов, Национална художествена академия