Арт инициативи

От Тракия до Троя

Представените тук авторски плакати са вдъхновени от артефакти, които са открити на територията на днешна България и Турция и са свързани с изкуството на древна Тракия и древна Троя. Плакатите са включени в цикъла "От Тракия до Троя". В проекта участват преподаватели и студенти от СУ "Св. Климент Охридски",България, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", България и от Университет "Онсекиз Март", Чанаккале, Турция".

Списък с участници

 • доц. д-р Снежина Бисерова, СУ "Св. Климент Охридски"
 • доц. д-р Дидем Чатал, Университет "Онсекиз Март", Чанаккале Турция
 • д-р Оуз Тунч, Университет "Онсекиз Март", Чанаккале Турция"
 • д-р Али Джан Метин, Университет "Онсекиз Март", Чанаккале Турция"
 • ас. Дениз Кюршад, Университет "Онсекиз Март", Чанаккале, Турция
 • преподавател Озлем Уян, Университет "Онсекиз Март", Чанаккале, Турция
 • Венера Атанасова, студентка под ръководството на проф. Лаура Димитрова и гл. ас. Венцислава Стоянова, СУ "Св. Климент Охридски"
 • Георги Донков, студент под ръководството на проф. Лаура Димитрова и гл. ас. Венцислава Стоянова, СУ "Св. Климент Охридски"
 • Даниел Томов, студент под ръководството на проф. Лаура Димитрова и ас. Красимира Дренска, СУ "Св. Климент Охридски"
 • Диляна Тонева, студентка под ръководството на проф. Лаура Димитрова и ас. Красимира Дренска, СУ "Св. Климент Охридски"
 • Радина Колева, студентка под ръководството на проф. Лаура Димитрова и ас. Красимира Дренска, СУ "Св. Климент Охридски"
 • Симеон Великов, студент под ръководството на проф. Лаура Димитрова и ас. Красимира Дренска, СУ "Св. Климент Охридски"
 • Стела Маркова, студентка под ръководството на проф. Лаура Димитрова и ас. Красимира Дренска, СУ "Св. Климент Охридски"
 • Акън Минаре, студент под ръководството на доц. Дидем Чатал, Университет "Онсекиз Март", Чанаккале, Турция
 • Айшенур Озбей, студентка под ръководството на доц. Дидем Чатал, Университет "Онсекиз Март", Чанаккале, Турция
 • Таип Коджоолу, студент под ръководството на доц. Дидем Чатал, Университет "Онсекиз Март", Чанаккале, Турция
 • Ялън Байрак, студент под ръководството на доц. Дидем Чатал, Университет "Онсекиз Март", Чанаккале, Турция
 • Симге Караджалъ, студентка под ръководството на доц. Дидем Чатал, Университет "Онсекиз Март", Чанаккале, Турция
 • Фатманур Дженгиз, студентка под ръководството на доц. Дидем Чатал, Университет "Онсекиз Март", Чанаккале, Турция
 • Рейхан Мерели, студентка под ръководството на доц. Дидем Чатал, Университет "Онсекиз Март", Чанаккале, Турция
 • Бейзанур Тайлемаз, студентка под ръководството на доц. Дидем Чатал, Университет "Онсекиз Март", Чанаккале, Турция
 • Семанур Шен, студентка под ръководството на доц. Дидем Чатал, Университет "Онсекиз Март", Чанаккале, Турция