Арт инициативи

От Тракия до Троя

Международна изложба от постери на тема „От Такия до Троя“ с участието на преподаватели и студенти от СУ „Св. Климент Охридски“, България и Университет „Онсекиз Март“, Чанаккале, Турция. Представените тук авторски плакати са вдъхновени от артефакти, които са открити на територията на днешна България и Турция и са свързани с изкуството на древна Тракия и древна Троя.

Ръководители на проекта: проф. дн Лаура Димитрова и доц. д-р Дидем Чатал.

Видео по идея на доц. д-р Дидем Чатал от Университет „Онсекиз Март“. Автор на видеото д-р Оуз Тунч от Универитет „Онсекиз Март“. Видеото се основава на авторския плакат на Дидем Чатал от едноименната виртуална изложба.

Списък с участници

 • доц. д-р Снежина Бисерова, СУ "Св. Климент Охридски"
 • доц. д-р Дидем Чатал, Университет "Онсекиз Март", Чанаккале, Турция
 • гл. ас. д-р Явор Грънчаров, СУ "Св. Климент Охридски"
 • д-р Оуз Тунч, Университет "Онсекиз Март", Чанаккале, Турция"
 • д-р Али Джан Метин, Университет "Онсекиз Март", Чанаккале, Турция"
 • ас. Дениз Кюршад, Университет "Онсекиз Март", Чанаккале, Турция
 • преподавател Озлем Уян, Университет "Онсекиз Март", Чанаккале, Турция
 • Венера Атанасова, студентка под ръководството на проф. Лаура Димитрова и гл. ас. Венцислава Стоянова, СУ "Св. Климент Охридски"
 • Георги Донков, студент под ръководството на проф. Лаура Димитрова и гл. ас. Венцислава Стоянова, СУ "Св. Климент Охридски"
 • Даниел Томов, студент под ръководството на проф. Лаура Димитрова и гл. ас. Красимира Дренска, СУ "Св. Климент Охридски"
 • Диляна Тонева, студентка под ръководството на проф. Лаура Димитрова и гл. ас. Красимира Дренска, СУ "Св. Климент Охридски"
 • Радина Колева, студентка под ръководството на проф. Лаура Димитрова и гл. ас. Красимира Дренска, СУ "Св. Климент Охридски"
 • Симеон Великов, студент под ръководството на проф. Лаура Димитрова и гл. ас. Красимира Дренска, СУ "Св. Климент Охридски"
 • Стела Маркова, студентка под ръководството на проф. Лаура Димитрова и гл. ас. Красимира Дренска, СУ "Св. Климент Охридски"
 • Акън Минаре, студент под ръководството на доц. Дидем Чатал, Университет "Онсекиз Март", Чанаккале, Турция
 • Айшенур Озбей, студентка под ръководството на доц. Дидем Чатал, Университет "Онсекиз Март", Чанаккале, Турция
 • Таип Коджоолу, студент под ръководството на доц. Дидем Чатал, Университет "Онсекиз Март", Чанаккале, Турция
 • Ялън Байрак, студент под ръководството на доц. Дидем Чатал, Университет "Онсекиз Март", Чанаккале, Турция
 • Симге Караджалъ, студентка под ръководството на доц. Дидем Чатал, Университет "Онсекиз Март", Чанаккале, Турция
 • Фатманур Дженгиз, студентка под ръководството на доц. Дидем Чатал, Университет "Онсекиз Март", Чанаккале, Турция
 • Рейхан Мерели, студентка под ръководството на доц. Дидем Чатал, Университет "Онсекиз Март", Чанаккале, Турция
 • Бейзанур Тайлемаз, студентка под ръководството на доц. Дидем Чатал, Университет "Онсекиз Март", Чанаккале, Турция
 • Семанур Шен, студентка под ръководството на доц. Дидем Чатал, Университет "Онсекиз Март", Чанаккале, Турция