Арт инициативи

Студентски творби

Представенте тук творби на тема "Интерпретации" са на студенти от СУ "Св. Климент Охридски" от специалностите "Графичен дизайн" и "Изобразително изкуство" и студенти от ВТУ " Св. св. Кирил и Методий", специалност "Църковни изкуства".

Списък с участници

 • Станислав Тотков, студент под ръководството на проф. Лаура Димитрова и ас. Красимира Дренска, СУ „Св. Климент Охридски“
 • Милослав Георгиев, студент под ръководството на проф. Лаура Димитрова и ас. Красимира Дренска, СУ „Св. Климент Охридски“
 • Катрин Павлова, студентка под ръководството на проф. Лаура Димитрова и ас. Красимира Дренска, СУ „Св. Климент Охридски“
 • Сам Чой, студентка под ръководството на проф. Лаура Димитрова и ас. Красимира Дренска, СУ „Св. Климент Охридски“
 • Мария Дараклийска, студентка под ръководството на проф. Стефан Алтъков, СУ „Св. Климент Охридски“
 • Теодора Гигова, студентка под ръководството на проф. Стефан Алтъков, СУ „Св. Климент Охридски“
 • Владислав Потапенко, студент под ръководството на проф. Лаура Димитрова и ас. Красимира Дренска, СУ „Св. Климент Охридски“
 • Радостин Иванов, студент под ръководството на проф. Стефан Алтъков, СУ „Св. Климент Охридски“
 • Божана Караколева, студентка под ръководството на проф. Стефан Алтъков, СУ „Св. Климент Охридски“
 • Миглена Маринова, студентка под ръководството на проф. Стефан Алтъков, СУ „Св. Климент Охридски“
 • Диляна Тонева, студентка под ръководството на проф. Стефан Алтъков, СУ „Св. Климент Охридски“
 • Ели Миткова, студентка под ръководството на проф. Стефан Алтъков, СУ „Св. Климент Охридски“
 • Елица Кожухарова, студентка, под ръководството на доц. Мариета Конова, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"
 • Ива Донкова, студентка под ръководството на доц. Мариета Конова, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий“
 • Елизабет Иванова, студентка под ръководството на проф. Лаура Димитрова и ас. Красимира Дренска, СУ "Св. Климент Охридски"
 • Йордан Кечев, студент под ръководството на проф. Стефан Алтъков, СУ "Св. Климент Охридски"
 • Роксана Митова, студентка под ръководството на проф. Стефан Алтъков, СУ „Св. Климент Охридски“
 • Ина Ангелова, студентка под ръководството на проф. Стефан Алтъков, СУ "Св. Климент Охридски"
 • Радина Колева, студентка под ръководството на проф. Стефан Алтъков, СУ "Св. Климент Охридски"
 • Валентин Панайотов, студент под ръководството на проф. Стефан Алтъков, СУ "Св. Климент Охридски"
 • Кристиана Цветкова, студентка под ръководството на проф. Стефан Алтъков, СУ "Св. Климент Охридски"
 • Пламена Петкова, студентка под ръководството на проф. Стефан Алтъков, СУ "Св. Климент Охридски"
 • Георги Донков, студент под ръководството на проф. Стефан Алтъков, СУ "Св. Климент Охридски"
 • Венера Атанасова, студентка под ръководството на проф. Лаура Димитрова и гл. ас. Венцислава Стоянова, СУ "Св. Климент Охридски"
 • Мария Белева, студентка под ръководството на проф. Стефан Алтъков, СУ "Св. Климент Охридски"