Арт инициативи

Карантинни експерименти

Самостоятелна изложба на Теодора Гигова, студентка в 4 курс на бакалавърска програма „Графичен дизайн“ на Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ „Св. Климент Охридски“

Изложбата обединява три серии от творби с различно предназначение: „Me, the Consumer“, „10 дни под карантина“ и "Ателието по декоративни изкуства".

Me, the Consumer

Разчитайки на провокацията, Теодора Гигова създава серия от 7 векторни плаката под общото заглавие „Me, the Consumer”. Творбите пораждат редица въпроси, касаещи консуматорското общество и неговите привички. Заигравайки се с вещите, мотива за робството и новите зависимости на обществото, тя изобразява съвременното поробване от материалното и „представя“ новите седем гряха. Илюстрирайки реалната ситуация в съвременния свят и разчитайки на хумор и тънка ирония, художничката цели да изведе публиката от комфортната ѝ зона и да я подтикне да мисли.

Плакатите са създадени в часовете по дисциплината „Теория на художествения образ“, под ръководството на проф. Лаура Димитрова и гл. ас. Венцислава Стоянова.

image image image image image image

10 дни под карантина

Серията от творби е „вдъхновена“ от боледуването на авторката от Ковид и поставянето ѝ под карантина. В 10 дигитални творби, повлияни от стила „Кубизъм“, са представени 10 обекта, които са белязали преминаването ѝ през етапите на домашното лечение.

Експериментирайки с цвят, форма, четки, ефекти и прозрачност, художничката рисува вътрешния си свят, който всеки ден е някак различен. Опитвайки се да не се поддаде на вируса, тя ежедневно преживява света по нов начин, изпитвайки всевъзможни емоции и премисляйки редица житейски въпроси.

Творбите от серията "10 дни под карантина", са създадени в часовете по дисциплината „Цветознание и живопис“ под ръководството на проф. Стефан Алтъков.

image image image image image image image image image

Ателието по декоративни изкуства

Включва серия от проекти за дипляни за ателието по декоративни изкуства, които представят ателието и дейностите в него.

Проектите са създадени в часовете по дисциплината „Декоративни изкуства и комбинаторика“ под ръководството на проф. Лаура Димитрова и гл. ас. Красимира Дренска.

image image image image image image