Арт инициативи

LUSUS NATURAE

Автор на серията от пейзажи „Lusus naturae“ е Юлиан Станкулов.

Той завършва бакалавърска и магистърска степен в специалност живопис на Националната художествена академия, София, България. Защитава докторат в НХА. Асистент по живопис в НХА.

Темата на серията от пейзажи Lusus naturae (лат. игри на природата) препраща към полисемантичността на думата природа. От една страна, тя е всичко, съставено от органичен и неорганичен материал, което ни заобикаля: живи организми, естествени образувания, физични явления и феномени. От друга, използваме думата за общо нарицателно на принципите, по които е съставен света, като сила, определяща вроденото и/или придобито поведение на живите същества. В този смисъл говорим и за човешката природа, за нашите нрави и темперамент, които можем да обобщим с превода от латински на думата natura – раждането на характера.

Изборът на основата за живописта е синхронизиран с опита за обективиране на въображаемата, но съществуваща бариера, създадена от индивидуалността на човешката природа. Мимезистичният подход на пресъздаване на реалността контрастира с естествените нагъвания на материала, пресъздавайки резултатите от деформациите, получени от субективизирането на действителността.

Юлиан Станкулов

image image image image image image