Арт инициативи

Kooperatywa 2

Проектът Kooperatywa 2 (Кооператив 2) се основава на идеята за колективна работа на художници, като същевременно се зачита личната и творческа свобода на всеки от авторите. Идеята и названието не са нови. Подобен проект беше осъществен успешно от моя професор Яцек Бигошевски през 80-те години на ХХ век под заглавието Kooperatywa. Като заех названието и идеята, дадох нов живот на неговата концепция, добавяйки към названието 2, с което намеквам за продължението на проекта. Формулата също е различна, защото художниците не работят колективно или групово върху една творба; напротив, те реализират своите произведения индивидуално. Този път в проекта са поканени художници не само от Лодз. Освен художници от Лодз в проекта участват художници-преподаватели от академичните центрове в Познан, Жешув, Банска Бистрица, София, Вилнюс. Всеки от участниците прие поканата да създаде 25 творби за проекта в техника по собствен избор. В резултат на това колекцията включва както рисунки и живописни творби, така и графики. Използвани са хартия и платно – без рамки, разбира се. Всички произведения са във формат А3. Творбите са подредени в специално проектирани и номерирани папки, които също са единствени по рода си. Всеки от участниците е собственик на комплект уникални творби, създадени от участниците в проекта и събрани в съответна папка. Останалите няколко папки са предоставени на библиотеката на Академията за изкуства в Лодз, на Националната библиотека във Варшава, на Ягелонската библиотека в Краков и Осолинеум във Вроцлав.

Марек Сак

Списък с участници

 • Проф. д-р Стафан Алтъков, СУ "Св. Климент Охридски", България
 • Проф. д-р Кшиштоф Дадак, Арт института на университета на Силезия, Катовице, Полша
 • Проф. дн Лаура Димитрова, СУ "Св. Климент Охридски", България
 • Проф. д-р Яцек Галевски, Академия за изкуства "Владислав Стшемински", Лодз, Полша
 • Проф. д-р Анджей Гренда, Академия за изкуства "Владислав Стшемински", Лодз, Полша
 • Д-р Александра Игнашяк, Академия за изкуства "Владислав Стшемински", Лодз, Полша
 • Проф. Витолд Калински, Академия за изкуства "Владислав Стшемински", Лодз, Полша
 • Проф. Войчех Ледер, Академия за изкуства "Владислав Стшемински", Лодз, Полша
 • Д-р Катажина Милер, Академия за изкуства "Владислав Стшемински", Лодз, Полша
 • Д-р Томаш Мушял, Академия за изкуства "Владислав Стшемински", Лодз, Полша
 • Д-р Нарцис Пиорецки, Университет на Жешув, Полша
 • Проф. Збигнев Пурчински, Академия за изкуства "Владислав Стшемински", Лодз, Полша
 • Д-р Михал Рибински, Академия за изкуства "Владислав Стшемински", Лодз, Полша
 • Проф. Дорота Сак, Академия за изкуства "Владислав Стшемински", Лодз, Полша
 • Проф. Марек Сак, Академия за изкуства "Владислав Стшемински", Лодз, Полша
 • Проф. Пьотр Стахлевски, Академия за изкуства "Владислав Стшемински", Лодз, Полша
 • Проф. Збигнев Шот, Университет за изкуства, Познан, Полша
 • Проф. д-р Пьотр Швец, Университет за изкуства, Познан, Полша
 • Д-р Йоанна Счинска, Академия за изкуства "Владислав Стшемински", Лодз, Полша
 • Проф. Ярослав Ухел, Университет „Матей Бел“, Банска Бистрица, Словакия
 • Проф. Живиле Ясутите, Академия за изкуства, Вилнюс, Литва