Арт инициативи

Интервенции

Изложбата включва творби на доц. д-р Снежина Бисерова, преподавател в катедра „Визуални изкуства“, Факултет по науки за образованието и изкуствата, СУ „Св. Климент Охридски“.

Графичната серия „Интервенции“ включва 12 работи и развива концепцията за графичната транспозиция – контрапункта, залегнал като основен принцип в работите на автора през последните години. Композициите са генерирани дигитално на базата на трансформирани до неузнаваемост фотографии на разнородни обекти и текстури. Форматът е квадратен, 50 х 50 см. Развитието на серията преминава през относително спокойни и хармонични структури, съчетаващи меки и неутрални с линеарни, пунктирани и растрирани графични елементи. Динамичният контрапункт е включен на две нива – монохромно решено пространство с интервенцията на чужди за него линеарни елементи в ярка цветност, допълнително градиентно моделирани. Градацията на напрежението ескалира и е финализирана в последната работа чрез окончателното извеждане на цвета от серията и почти пълното деструктиране и разпад на пространствените структури.

Снежина Бисерова