Арт инициативи

Древноримски артефакти по нашите земи

Представените тук авторски плакати са вдъхновени от артефакти, които са открити на територията на днешна България и Сърбия и са свързани с изкуството на Древния Рим. Именно тези артефакти вдъхновяват цикъла от плакати "Древноримски артефакти по нашите земи". В проекта участват преподаватели и студенти от СУ "Св. Климент Охридски", България, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", България и Нишкия университет, Сърбия.

Списък с участници

  • Божана Караколева, студентка под ръководството на проф. Лаура Димитрова и ас. Красимира Дренска, СУ "Св. Климент Охридски"
  • Даниел Томов, студент под ръководството на проф. Лаура Димитрова и ас. Красимира Дренска, СУ "Св. Климент Охридски"
  • Диляна Тонева, студентка под ръководството на проф. Лаура Димитрова и ас. Красимира Дренска, СУ "Св. Климент Охридски"
  • Симеон Великов, студент под ръководството на проф. Лаура Димитрова и ас. Красимира Дренска, СУ "Св. Климент Охридски"
  • Теодора Маринова, студентка под ръководството на проф. Лаура Димитрова и ас. Красимира Дренска, СУ "Св. Климент Охридски"