Арт инициативи 2020

Глобално и локално

Проектът обединява усилията на преподаватели, студенти и докторанти от Катедра „Визуални изкуства“ на СУ "Св. Климент Охридски" в процеса на създаването и представянето на техни оригинални авторски произведения от областта на визуалните изкуства и стимулира сътрудничеството им с преподаватели и студенти от други висши училища в областта на изкуствата.

В проекта участват преподаватели и студенти от СУ "Св. Климент Охридски", България; ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", България; Националната художествена академия, България; Академията за изкуства "Владислав Стшемински", Лодз, Полша; Нишкия университет, Сърбия; Универитет "Онсекиз Март", Чанаккале, Турция; Университет "Св. св. Кирил и Методий", Скопие, С. Македoния; Университет на Източно Сараево, Требине, Р. Сръбска.

Проектът се реализира с подкрепата на Фонд "Научни изследвания" на СУ "Св. Климент Охридски".