Представената тук творба е на студентката от СУ "Св. Климент Охридски", Катерина Бояджиева, випуск 2016.